نوآوري هيچگاه به گونه‌اي سيستماتيك، هدفمند و سازمان‌يافته شكل نمي‌گيرد. بيشتر نوآوران، پديده‌هاي خود را در اثر شانس و جرقه يكباره هوششان ارائه نموده‌اند و نه با پشتكار و زحمت زياد. نظام پيشنهادها گام نخست مشاركت كاركنان در تصميم‌سازي و مديريت واحدهاي سازماني است پيشنهادهاي كاركنان، فرصتي باارزش براي برقراري نوعي ارتباط دو‌‌طرفه در محيط كار و نيز توسعه و افزايش مهارت‌هاي فردي آن‌هاست. مدیریتی مشارکتی عبارت است از عملیاتی که طی آن کارکنان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیریها دخالت و شرکت می‌دهند نظام یا سیستم پیشنهادات ، تکنیکی است که می‌توان از فکر و اندیشه های کارکنان برای مسئله یابی، چاره‌جویی و حل مسائل و مشکلات سازمانی بهره جست ضرورت مشارکت کارکنان در سازمانهای امروزی مانند هوای تنفسی برای یک موجود زنده است
 ضمن خوش آمد گویی ورود جنابعالی به سایت نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شرکت برق منطقه ای خراسان،

"این سامانه با مرورگرهای Google Chrome و Mozilla Firefox بهینه شده است"

نام کاربری برای کلیه همکاران ارجمند همان نام کاربری اتوماسیون تعریف شده است.

لطفا چنانچه برای اولین بار می خواهید وارد سایت شوید جهت دریافت کلمه عبور با کارشناس نظام مشارکت و پیشنهادها،آقای عودی شماره داخلی 3875  (36103875-051)، تماس حاصل فرمایید.



آمار بازدید


آمار خلاصه


بازه زمانی سرانه کل سرانه مدیران سرانه کارکنان نرخ مشارکت کل نرخ مشارکت مدیران نرخ مشارکت کارکنان درصد ارائه گروهی درصد ارائه ذینفعان تعداد فراخوان درصد ارائه پیشنهاد فراخوان تعداد مدیران تعداد کارکنان تعداد پیشنهاد ارائه شده تعداد مصوب تعداد اجرا شده
کل 2.980 0.000 0.17 6.920 0.000 2.59 28.15 15.28 28.00 6.640 0.000 0 3376. 0 84
سال جاری 0.020 0.000 0.03 1.440 0.000 0.52 52.38 48.78 0.000 0.000 0.000 969 41.00 4 0

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليدكننده سيستم ها و بسته هاي نرم افزاري می باشد
Version 6.0.0