سازمان مرکزی: مشهد - انتهای بلوار وکیل آباد - قبل از دو راهی طرقبه ، شاندیز 
شرکت برق منطقه ای خراسان

 

ارتباط با دبیرخانه نظام پیشنهادها:


 یاسر عودی . . . دبیر نظام پیشنهادها . . . 36103875-051 (داخلی 3875)دفتر تحقیقات و کنترل کیفیت تجهیزات - دبیرخانه نظام پیشنهادها
طبقه 6 - اتاق 603 و 604 
صندوق پستی 185-91735 - کدپستی 9189141815
 
   
این دبیرخانه، منتظر دریافت پیشنهادهای سازنده شما می باشد.
 
 
 

سامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/04/01