ثبت نام
اگر شما جز پرسنل هستید , توسط سازمان خود ثبت نام می شوید لطفا از طریق دبیرخانه سازمان پیگیری فرمایید.
 
 


سامانه نظام پیشنهادها محصول شرکت نرم افزاری دانش بنیان جادوی فکر ، تولید کننده سیستم ها و بسته های نرم افزاری است.
Version 8.5.0 - 1400/04/01